Usluge
Kontakt

INTERIJER MVA d.o.o. / OIB: 19652126492 / 10250 Zagreb-Lučko, Vrbice 15 c

POLITIKA PRIVATNOSTI

INTERIJER MVA d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka brine se za zaštitu Vaših osobnih
podataka u skladu sa svim važećim zakonima koji reguliraju zaštitu podataka, osobito u skladu s
Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (”GDPR”), te Zakonom o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka, a Vaše osobne podatke obrađuje samo na temelju pravnih osnova ili ako
ste dali svoju suglasnost.

U ovoj politici privatnosti objašnjavamo koje podatke (uključujući osobne podatke) obrađujemo, s
kime ih dijelimo, koliko ih dugo čuvamo, te koja su Vaša prava vezano uz zaštitu osobnih podataka.

Ova politika se odnosi na obradu Vaših osobnih podataka bilo da ste u radnom odnosu sa nama,
kupac naših usluga, naš poslovni partner, posjećujete našu web stranicu ili nam šaljete upite o našim
uslugama.

TKO OBRAĐUJE VAŠE PODATKE

INTERIJER MVA d.o.o. (u daljnjem tekstu: mi, Voditelj obrade) kao voditelj obrade Vaših podataka sa
sjedištem u:

Vrbice 15 c
10 250 Zagreb-Lučko

Društvo zastupano po Direktorici Antoneli Bilobrk.

Možete nas kontaktirati na slijedeće načine:

Tel: 00385 1 65 36 530
Fax: 00385 1 65 36 531
E-mail: interijer-mva@zg.htnet.hr

KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO

1. Ako ste naš zaposlenik obrađujemo Vaše osobne podatke:

Neophodne podatke vezane za radni odnos koje prikupljamo od Vas prilikom zaposlenja, kao što su
npr. spol, ime, prezime, adresa, broj telefona, datum rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski
broj, broj osiguranika, podatke o Vašem obrazovanju i prijašnjem zaposlenju, te ostalo.
Također tijekom radnog odnosa prikupljamo od Vas i podatke za ostvarivanje prava, samoinicijativno
od Vas, na naš zahtjev ili zahtjev treće strane (državna tijela), i to podatke kao što su podaci o
bolovanjima, promjeni prebivališta, trudnoćama, rođenju djeteta, rodiljskom i roditeljskom dopustu,
invaliditetu, braku ili usporedivim promjenama osobnih statusa.
Također tijekom radnog odnosa prikupljamo informacije o Vašem korištenju naše informatičke
infrastrukture, npr. određene podatke o Vašem poslovnom e-mailu, pristupu internetu, korištenju
fiksne i mobilne usluge ili pristup i korištenje drugih aplikacija, programa i uređaja koji Vam dajemo na
raspolaganje.
Dužni ste nam dati točne, gore navedene neophodne podatke, jer bez tih podataka nismo u
mogućnosti ostvariti, odnosno održavati radni odnos, niti ispuniti ugovorne obveze prema Vama, pa
ste tako sami odgovorni za pretrpljenu štetu nastalu zbog neispunjavanja ugovornih obveza sa naše
strane, koje se dogodilo jer ste nam uskratili ili dali netočne neophodne osobne podatke.
Ako od Vas dobijemo dodatne podatke, naznačiti ćemo je li pružanje takvih podataka utemeljeno na
pravnoj osnovi ili pravnoj obvezi ili je neophodno za izvršavanje ugovora (osobito Vašeg ugovora o
radnom odnosu).

2. Ako ste naš kupac/poslovni partner obrađujemo Vaše osobne podatke:

Naši poslovni odnosi zahtijevaju obradu podataka koji se odnose na naše kupace, a ako se ti podaci
odnose na fizičku osobu, oni se smatraju osobnim podacima (ako ste npr. privatna osoba ili obrtnik i INTERIJER MVA d.o.o. / OIB: 19652126492 / 10250 Zagreb-Lučko, Vrbice 15 c i stupite u poslovni odnos s nama). Bez obzira na pravni oblik naših ugovornih partnera, obrađujemo
podatke o kontakt osobama koje rade za našeg kupca.
Obrađujemo opće podatke o našim kupcima i kontakt osobama, te podatke o poslovnom odnosu koji
imaju s nama, a to su svi podaci koji su nam dani na raspolaganje pri uspostavljanju poslovnog
odnosa ili koje smo zatražili od naših kupaca, odnosno kontakt osoba, npr. ime, adresa i kontakt
podaci i sve podatke koje prikupljamo i obrađujemo u vezi s uspostavljanjem poslovnog odnosa kao
što su pojedinosti u sklopljenim ugovorima.
Obrađujemo osobne podatke prikupljenje tijekom poslovnog odnosa i to ne samo ažuriranjem
osnovnih podataka, a to su podaci o izvršavanju ugovornih obveza naših kupaca na temelju sklopljenih
ugovora, podatke koje nam priopći kupac ili kontakt osoba tijekom tijekom našeg poslovnog odnosa,
samoinicijativno ili na naš zahtjev i osobne podatke koje nam je dao kupac, kontakt osoba ili treća
strana tijekom našeg poslovnog odnosa.
U mjeri dopuštenoj zakonom, osobne podatke kupca dobivene od treće strane, kao što su podaci o
poslovnom položaju/rejtingu naših kupaca, obrađujemo ako je to potrebno za procjenu financijskih
rizika (npr. kašnjenja plaćanja).

3. Ako ste posjetitelj naše Internet (web) stranice obrađujemo Vaše osobne podatke:

Našoj Internetskoj stranici možete pristupiti bez unošenja osobnih podataka (kao što su Vaše ime i
prezime, poštanska adresa ili e-mail adresa). U tom slučaju također moramo obrađivati određene
podatke kako bismo Vam omogućili pristup našoj Internetskoj stranici, te funkcioniranje stranice i to
putem kolačića (cookies).
Naša web stranica koristi samo kolačiće nužne za funkcioniranje.
Na našoj web stranici možemo prikupljati podatke koji nam ne omogućuju donošenje izravnih
zaključaka o Vašem identitetu, ali u određenim slučajevima, osobito u kombinaciji s drugim podacima,
ti se podaci u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, ipak mogu smatrati osobnim
podacima. Na našoj web stranici možemo prikupljati i podatke koji nam ne omogućuju da Vas, izravno
ili neizravno identificiramo; to je slučaj primjerice s prikupljanjem podataka o svim korisnicima ove
Internetske stranice, te se takvi statistički/skupni podaci ne smatraju osobnim podacima.

4. Ako ste kandidat za posao obrađujemo Vaše osobne podatke:

Ako ste se javili na naš oglas za posao, te nam poslali životopis, tražimo od Vas za obradu sljedeće
osobne podatke: spol, ime, prezime, prebivalište, broj telefona, e-mail, datum rođenja, državljanstvo,
podatke o Vašem obrazovanju i prijašnjem zaposlenju.
Molimo da nam ne šaljete Vaše podatke koje nismo tražili i koji nisu potrebni za natječaj za posao, jer
takve podatke odmah trajno brišemo, kao i podatke neuspješnih kandidata za posao.
Ako želite da Vaš životopis zadržimo za buduće natječaje za posao, molimo navedite to u životopisu,
kao i na koji rok želite da čuvamo Vaš životopis, što će se smatrati Vašom privolom za obradom Vaših
podataka.
Privola za obradu daje se dobrovoljno, te može biti povučena u bilo kojem trenutku što ne utječe na
obradu do trenutka povlačenja.

ZA KOJE SVRHE I NA KOJOJ PRAVNOJ OSNOVI OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE

1. Obrađujemo nužne osobne podatke u svrhu radnog odnosa ili primanja u dani odnos.
Pravna osnova takve obrade nalazi se u Zakonu o radu, Zakonu o isplati plaće, Zakonu o
porezu na dohodak, Pravilniku o radu i ostalim važećim zakonskim propisima, kao i legitimnom
interesu za ispunjavanje ugovornih obveza.

2. Obrađujemo osobne podatke u svrhu poštivanja zakonskih obveza kojima smo podvrgnuti, a
zakonske obveze mogu uključivati obvezno otkrivanje osobnih podataka tijelima socijalnog,
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te poreznim službama.
Podatke proslijeđujemo na njihov zahtjev ili postupamo prema zakonskim odredbama.

3. U najmanjoj mogućoj mjeri koja je potrebna, obrađujemo osobne podatke u svrhu radnog
odnosa, radnog procesa, te u svrhu naših ostalih legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće
strane. INTERIJER MVA d.o.o. / OIB: 19652126492 / 10250 Zagreb-Lučko, Vrbice 15 c

Legitimni interes je pravna osnova za obradu sve dok nisu jače od slobode i prava pojedinca
kod pojedine obrade. Legitimni interes može uključivati:

– administracija podataka o kupcima;
– ostvarivanje pravnih zahtjeva ili obranu od pravnih zahtjeva;
– sprečavanje, istraga, otkrivanje ili progon kaznenih djela;
– održavanje sigurnosti naših sustava informacijskih tehnologija;
– održavanje sigurnosti naših prostora i infrastrukture;
– troškove i kontrolu broja zaposlenih u okviru odjela financija i računovodstva;
– popunjavanje slobodnih radnih mjesta, promicanje zaposlenika;
– dobivanje subvencija i subvencioniranog financiranja iz raspoloživih javnih izvora;
– procese za zapošljavanje i razvoj karijera;
– promoviranje/provedba zaštite na radu.

4. Posebne kategorije osobnih podataka (npr. zdravstvene podatke, podatke o članstvu u
sindikatu, podatke maloljetnika), obrađujemo za izvršavanje obveza i ostvarivanja Vaših prava
u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti, te socijalnoj zaštiti, osim ako se
obrada odnosi na osobne podatke za koje je očito da ste ih Vi javno izjavili ili je obrada nužna
za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom
svojstvu.

5. Ako nam prilikom procesa zapošljavanja ili tijekom radnog odnosa date privolu za obradu
osobnih podataka, obrađujemo one osobne podatke koji su obuhvaćeni privolom i to samo i
izričito u svrhe navedene u toj suglasnosti.
Ne zaboravite da danu privolu možete povući u svakom trenutku kontaktiranjem voditelja
obrade (nas), na bilo koji kontakt naveden u ovoj Politici, a preporučamo da nas kontaktirate
na e-mail: interijer-mva@zg.htnet.hr

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše osobne podatke uglavnom čuvamo (pohranjujemo) sve dok postoji legitiman interes za
zadržavanje takvih podataka (istek svrhe obrade) i dok ne prevladava Vaš interes za suzdržavanje od
daljnje obrade.
Ako više i ne postoji legitiman interes, podatke možemo i dalje pohranjivati ako za to postoji zakonska
obveza (npr. pridržavanje zakonskih obveza o čuvanju). Osobne ćemo podatke obrisati, čak i ako
ispitanik ne poduzme nikakvu akciju, čim daljnje zadržavanje više nije potrebno za potrebe za koje su
podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako daljnje zadržavanje na neki drugi način nije
dopušteno zakonom.
Općenito podatke prikupljenje u tijeku radnog ili poslovnog odnosa zadržati ćemo barem do kraja
radnog, odnosno poslovnog odnosa. Podaci se u svakom slučaju brišu ako su postignute svrhe
prikupljanja ili obrade. To može biti tek nakon završetka poslovnog odnosa s nama. Ako se osobni
podaci trebaju pohraniti zbog zakonske obveze čuvanja, oni se čuvaju do kraja odgovarajućeg
razdoblja čuvanja.
Ako se osobni podaci obrađuju samo u skladu sa zakonskom obvezom čuvanja, pristup takvim
podacima uglavnom je ograničen, stoga su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obveze
čuvanja.

ZAŠTITA PODATAKA

Uzimajući u obzir troškove provedbe, te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih
razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, poduzimamo sve moguće, razumne,
tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitili Vaše osobne podatke od gubitka, uništavanja,
neovlaštenog pristupa i dijeljenja i to na način:

– pristup Vašim osobnim podacima imaju samo naši zaposlenici kojima su te informacije
potrebne da bi izvršili naše poslovne aktivnosti ili Vaše zahtjeve;
– svi naši zaposlenici koji imaju pristup osobnim podacima potpisali su Izjavu o povjerljivosti;
INTERIJER MVA d.o.o. / OIB: 19652126492 / 10250 Zagreb-Lučko, Vrbice 15 c

– podatke spremamo u posebno odvojene foldere (posebne foldere na osobnim računalima,
zasebna mjesta u zaključane ormare), sa jasno definiranim pravima pristupa;
– implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak
Vaših podataka, izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane, te također koristimo
backup sustav na vanjske memorije;
– osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave kojima štitimo i čuvamo
podatke koje prikupljamo, koristimo kontrolu pristupa ureda i svakog zasebnog odjela, kao i
kontrolu pristupa pojedinom računalu.
– sa svim našim izvršiteljima obrade podataka potpisali smo Ugovor o povjerljivosti;
– naša elektronička pošta automatski se briše nakon 30 dana;
– pri obradi podataka koristi se podjela uloga, a osobni podaci se obrađuju samo na
ograničenom broju računala unutar odjela knjigovodstva;
– redovito se preispituju svrhe obrade osobnih podataka, te se provjeravaju rokovi čuvanja
osobnih podataka.

TKO PRIMA VAŠE PODATKE / TKO IMA PRISTUP

Vaši se osobni podaci uglavnom obrađuju unutar našeg društva, u odjelu knjigovodstva, a proslijeđuju
se po potrebi odjelu financija i marketinga.
Na temelju koncepta upravljanja ulogama/pravima, pristup osobnim podacima ograničen je na
funkcije i opseg potreban za odgovarajuću svrhu obrade.
Ako je potrebno i u mjeri dopuštenoj zakonom, Vaše osobne podatke možemo proslijediti i
primateljima izvan našeg društva. Takvi vanjski primatelji mogu biti:

– pružatelji usluga koji nam na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge, uključujući i
obradu osobnih podataka, kao i odobreni kooperanti naših pružatelja usluga (podizvršitelji),
primjerice za usluge kao što su prikupljanje podataka, računovodstvenih usluga, pravnih
usluga, usluga zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, upravljanja ljudskim potencijalima;
– privatna ili javna tijela, u mjeri u kojoj smo dužni prenositi Vaše osobne podatke na temelju
zakonske obveze kojoj podliježemo;
– poslovni partneri i kupci, u mjeri u kojoj je prijenos osobnih podataka (primjerice pojedinosti o
Vašem poslovnom kontaktu ili osposobljenosti za određen posao) nužan za izvršavanje
poslovnog odnosa i Vašeg radnog odnosa.

PRIJENOS PODATAKA U ZEMLJE IZVAN EU / EGP

Vaši osobni podaci obrađuju se samo unutar Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a
osobne podatke nemamo namjeru proslijeđivati u druge zemlje (”treće zemlje”).

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA

U tijeku procesa zapošljavanja i tijekom radnog odnosa ne koristimo automatsko donošenje odluka
(uključujući profiliranje) u smislu članka 22. GDPR-a. Ako takve postupke primjenimo u budućnosti,
obavijestiti ćemo Vas zasebno u skladu s primjenjivim zakonskim propisima.

PRAVA ISPITANIKA

Na temelju Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR), na raspolaganju imate slijedeća prava:

Pravo na prigovor
Ovo pravo omogućuje Vam da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka, u onim slučajevima kada
obradu Vaših osobnih podataka vršimo na jednoj od slijedećih pravnih osnova:
– zato što je obrada osobnih podataka u našem legitimnom interesu;
– kako bismo izvršili ugovornu obvezu;
– u znanstvene, istraživačke, marketinške ili statističke svrhe.
INTERIJER MVA d.o.o. / OIB: 19652126492 / 10250 Zagreb-Lučko, Vrbice 15 c

U ovim okolnostima najčešće će biti primjenjiv slučaj obrade Vaših osobnih podataka na temelju
legitimnog interesa. Ako nismo u mogućnosti pokazati da imamo uvjerljivu i legitimnu osnovu za
obradu Vaših osobnih podataka, a koja nadilazi Vaša prava i interese, prestat ćemo s obradom Vaših
osobnih podataka.

Pravo na povlačenje privole
U slučajevima u kojima smo pribavili Vašu privolu za određene radnje, ovlašteni ste povući danu
privolu u bilo kojem trenutku i mi ćemo prestati s korištenjem Vaših osobnih podataka u tu svrhu,
osim ako smatramo da postoji alternativna pravna osnova kojom bismo opravdali daljnju obradu Vaših
osobnih podataka u tu svrhu, u kojem slučaju ćemo Vas o tome obavijestiti.

Pravo na pristup
Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na
njega, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:
– svrsi obrade;
– kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
– primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti
otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
– ako je moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili ako je
moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
– postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili
ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na
takvu obradu;
– pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
– ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu
izvoru;
– postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila;
– ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo
biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. GDPR-a, koje se
odnose na prijenos.

Zato ste ovlašteni u bilo kojem trenutku zatražiti nas presliku informacija koje imamo o Vama, kao i
zatražiti nas da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Možda ćemo od Vas tražiti dodatne
podatke o Vašem zahtjevu. Ako Vam omogućimo uvid u podatke koje o Vama imamo, to ćemo učiniti
bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije ”očito neosnovana ili pretjerana”. U slučaju da zatražite
dodatne preslike ovih podataka od nas, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Vaš
zahtjev može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
U određenim okolnostima, ovlašteni ste zatražiti da ”izbrišemo” Vaše osobne podatke. Primjerice, ovo
pravo imate u slijedećim slučajevima:
– Vaši podaci nam više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni;
– povukli ste privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka, te nema druge
pravne osnove da nastavimo s obradom Vaših osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni
temelj za obradu osobnih podataka privola);
– podaci su obrađeni bez valjanje pravne osnove;
– potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na
temelju zakona;
– prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje
legitimne pravne osnove koja nadilazi Vaša prava i interese na temelju koje bismo bili
ovlašteni nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke.

Ovlašteni smo odbiti Vaš zahtjev za brisanje podataka samo u ograničenom broju slučajeva, te ćemo
Vam u takvim slučajevima detaljno obrazložiti razloge odbijanja.

Pravo na ograničenje obrade
U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka,
primjerice, u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili ako prigovorite
obradi Vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa. Ako smo podijelili Vaše osobne INTERIJER MVA d.o.o. / OIB: 19652126492 / 10250 Zagreb-Lučko, Vrbice 15 c

podatke s trećim osobama, obavijestiti ćemo ih o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili bi
izazvalo nerazmjerne teškoće.
Obavijestiti ćemo Vas o bilo kakvom prestanku ograničenja u obradi Vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koje imamo o Vama. U
slučaju da smo podatke o Vama podijelili s trećim osobama, obavijestiti ćemo ih o ispravku, osim ako
to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće.
Ovlašteni ste i zatražiti podatke o trećim osobama kojima smo ustupili netočne ili nepotpune osobne
podatke. U slučaju da smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, o tome ćemo
Vas obavijestiti, te ćemo obrazložiti razloge takve odluke.

Pravo na prijenos
Imate pravo zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade. Ovo pravo zapravo
znači da je moguće tražiti da Vaši osobni podaci budu ustupljeni, odnosno preneseni trećoj osobi.
Kako bismo Vam to omogućili ustupiti ćemo Vam podatke o Vama u uobičajenom, strojno čitljivom
obliku, tako da osobne podatke možete prenjeti trećoj osobi. Takav prijenos je moguć ako se obrada
temelji na privoli ili na ugovoru, te se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo na pritužbu
U svakom trenutku možete podnjeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, ako mislite
da su povrijeđena Vaša prava ili niste dobili od nas informacije o obradi Vaših podataka. U Hrvatskoj
je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), koju je moguće kontaktirati na slijedeći način:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb

Tel: 00385 1 46 09 000
Fax: 00385 1 46 09 099
E-mail: azop@azop.hr

Kako nas kontaktirati
U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju ste dali za obradu Vaših
osobnih podataka, možete nas kontaktirati na kontakt podatke navedene u ovoj Politici. Molimo Vas
da primite na znanje da ćemo čuvati zapis o našoj komunikaciji u svrhu ostvarivanja Vaših prava ili
davanja Vam informacija o obradi Vaših podataka. Odgovor na Vaš upit dali ćemo najkasnije u roku 30
dana.
Možete nas u svako doba kontaktirati na slijedeći način:

Tel: 00385 1 65 36 530
Fax: 00385 1 65 36 531
E-mail: interijer-mva@zg.htnet.hr

ZAVRŠNE ODREDBE

– U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje odredbi ove Politike i drugih zakonskih propisa iz
područja zaštite osobnih podataka, istražiti ćemo u potpunosti sve elemente pritužbe, te ćemo
ih pokušati rješiti u najkraćem mogućem roku.

– Ova Politika privatnosti podložna je promjenama zbog uvođenja novih tehnologija i novih
obrada podataka, te će aktualna verzija biti na našoj Internet stranici, a ako će promjene ove
Politike utjecati na Vaša prava i slobode, biti ćete pravovremeno obaviješteni.

– Ova Politika je obavezujuća za sve zaposlenike društva INTERIJER MVA d.o.o. kao i izvršitelje
obrade koje angažira INTERIJER MVA d.o.o, te izvršitelje izvršitelja (podizvršitelji).
INTERIJER MVA d.o.o. / OIB: 19652126492 / 10250 Zagreb-Lučko, Vrbice 15 c

– Svako nepridržavanje ove Politike privatnosti od strane zaposlenika, smatrati će se povredom
radne obveze.

– Svako nepridržavanje ove Politike privatnosti od strane izvršitelja obrade, rezultirati će
raskidom poslovne suradnje.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 25.05.2018. godine.