Usluge
Kontakt

Završeni radovi na adaptaciji prostora za smještaj CT uređaja – VI. dijagnostika 1. kat na KBC-u Rebro.